Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Facebook en democratie deel 4

Deel 4 van 4


Overheden zijn in toenemende mate verontrust over de invloed die Facebook kan hebben op de burgers. In divers landen is Facebook al regelmatig afgesloten omdat de regering van dat land bang was dat de invloed op de bevolking te graat werd. Landen als China, Noord Korea, maar ook Turkije zien Social Media als vijand van de staat.

Het is niet  verwonderlijk dat overheden zo argwanend zijn naar Social Media. Aan de ene kant maken ze er graag gebruik van in verkiezingscampagnes of communicatie met hun kiezers. Aan de andere kant ervaren ze de druk op hun functioneren die Social Media kan veroorzaken. Het effect van een bericht op Facebook of Twitter kan enorm zijn. Een bericht op Twitter kan enorme reacties teweegbrengen. De News Feed van Facebook is van een andere orde. Hier is het niet één bericht wat uitgelicht wordt. Bij de Facebook feed ligt het gevaar van een olievlek op de loer. Doordat zoveel mensen met elkaar verbonden zijn kan je al snel grote groepen mensen in een bepaalde richting duwen.

De invloed van Social Media, met name Twitter en Facebook, op de wereld is enorm. Ik kan niet direct een vergelijk trekken maar is het niet toevallig dat de laatste jaren de politiek zo enorme verdeeld is? Sinds de opkomst van Social Media wordt alles wat de regering en onze leiders doen uitgebreid bediscussieerd. Aan die discussie doet iedereen mee. Dat beïnvloed het denken en het stemgedrag van mensen, dat kan gewoon niet anders. Dat leidt er ook toe dat politici wereldwijd zich anders zijn gaan gedragen. De tegenstellingen worden zichtbaarder en politici houden daar rekening mee.

De Amerikaanse verkiezingen, de Franse verkiezingen, de Brexit, al deze verkiezingen resulteerden in een uitslag die op millimeters verschilde. De uitslagen lagen zo dicht bij elkaar dat met een verschil van een paar duizend stemmen het resultaat volledig anders was geweest.

Regeringsleiders worden constant beoordeeld en becommentarieerd, zowel door de pers in de media als door de kiezer via Social Media. Omdat de verschillen in de verkiezingsuitslagen zo klein zijn moeten regeringsleiders constant rekening houden met de burgers. Die burgers zijn mondig en kunnen zich snel bij elkaar aansluiten. Het is dus zonder twijfel dat Social Media een enorme invloed heeft op het democratisch systeem. Deze invloed zal naar mijn mening leiden tot een verandering in het democratisch systeem. De eerste verschijnselen zien we al want de discussies over het la of niet invoeren van een referendum zijn verstomd en ook de roep om een gekozen burgemeester is verdwenen.

Ik denk dat Social Media en met name Facebook nog heel wat veranderingen gaan brengen in de manier waarop wij samenleven op deze wereld. Het woord democratie zou wel eens een heel andere betekenis kunnen krijgen.