Monthly Archives: juni 2017

Facebook en democratie deel 4

Deel 4 van 4

Overheden zijn in toenemende mate verontrust over de invloed die Facebook kan hebben op de burgers. In divers landen is Facebook al regelmatig afgesloten omdat de regering van dat land bang was dat de invloed op de bevolking te graat werd. Landen als China, Noord Korea, maar ook Turkije zien Social Media als vijand van de staat.

Het is niet  verwonderlijk dat overheden zo argwanend zijn naar Social Media. Aan de ene kant maken ze er graag gebruik van in verkiezingscampagnes of communicatie met hun kiezers. Aan de andere kant ervaren ze de druk op hun functioneren die Social Media kan veroorzaken. Het effect van een bericht op Facebook of Twitter kan enorm zijn. Een bericht op Twitter kan enorme reacties teweegbrengen. De News Feed van Facebook is van een andere orde. Hier is het niet één bericht wat uitgelicht wordt. Bij de Facebook feed ligt het gevaar van een olievlek op de loer. Doordat zoveel mensen met elkaar verbonden zijn kan je al snel grote groepen mensen in een bepaalde richting duwen.

De invloed van Social Media, met name Twitter en Facebook, op de wereld is enorm. Ik kan niet direct een vergelijk trekken maar is het niet toevallig dat de laatste jaren de politiek zo enorme verdeeld is? Sinds de opkomst van Social Media wordt alles wat de regering en onze leiders doen uitgebreid bediscussieerd. Aan die discussie doet iedereen mee. Dat beïnvloed het denken en het stemgedrag van mensen, dat kan gewoon niet anders. Dat leidt er ook toe dat politici wereldwijd zich anders zijn gaan gedragen. De tegenstellingen worden zichtbaarder en politici houden daar rekening mee.

De Amerikaanse verkiezingen, de Franse verkiezingen, de Brexit, al deze verkiezingen resulteerden in een uitslag die op millimeters verschilde. De uitslagen lagen zo dicht bij elkaar dat met een verschil van een paar duizend stemmen het resultaat volledig anders was geweest.

Regeringsleiders worden constant beoordeeld en becommentarieerd, zowel door de pers in de media als door de kiezer via Social Media. Omdat de verschillen in de verkiezingsuitslagen zo klein zijn moeten regeringsleiders constant rekening houden met de burgers. Die burgers zijn mondig en kunnen zich snel bij elkaar aansluiten. Het is dus zonder twijfel dat Social Media een enorme invloed heeft op het democratisch systeem. Deze invloed zal naar mijn mening leiden tot een verandering in het democratisch systeem. De eerste verschijnselen zien we al want de discussies over het la of niet invoeren van een referendum zijn verstomd en ook de roep om een gekozen burgemeester is verdwenen.

Ik denk dat Social Media en met name Facebook nog heel wat veranderingen gaan brengen in de manier waarop wij samenleven op deze wereld. Het woord democratie zou wel eens een heel andere betekenis kunnen krijgen.

Facebook en democratie deel 3 – het News Feed “gevaar”

Deel 3 van 4

De News Feed en de algoritmes zijn een belangrijk onderdeel geworden van Facebook maar ook voor de samenleving. We hebben dat gezien tijdens de laatste verkiezingen in de VS maar ook tijdens verkiezingen in Europa. De News Feed kan een zekere invloed hebben op de gebruikers van Facebook.

Elke keer dat een gebruiker de Facebookapp opent toetst een algoritme ca. 2.000 berichten op hun relatieve belang voor jou. Bij het sorteren van die berichten kijkt de computer niet naar het aantal clicks op zo’n bericht of hoeveel keer het bericht gelezen is. De computer tracht uitsluitend vast te stellen of het bericht voor jou zodanig is dat je het waardeert als een betekenisvol bericht.

Binnen Facebook werkt een groot team dagelijks aan de News Feed. Dit zijn techneuten, juristen, vormgevers, nerds etc. Zij zijn niet bezig met de inhoud maar uitsluitend met de vormgeving en de techniek. De mensen die aan de News Feed werken bij Facebook denken na over elk detail hoe de News Feed tot stand komt en hoe die getoond wordt. Welke lettertype voor welk bericht? Hoeveel van een bericht wordt getoond op de startpagina enz. Constant wordt de app aangepast op basis van het gedrag van gebruikers. De mensen verantwoordelijk voor de News Feed bepalen hun beleid niet intuïtief of op basis van ethiek, ervaring, of beoordeling. Dit team wordt uitsluitend geleid door kwantificeerbare data van de gebruikers op de site. Die data is het enige dat hun interesseert. De uiteindelijk missie van het News Feed team is om uit te vinden wat de gebruikers van Facebook willen, wat zij interessant en betekenisvol vinden.

Dat News Feed team wordt steeds scherper in de gaten gehouden. Niet alleen door Facebook maar ook door overheden, bedrijven en natuurlijk inlichtingendiensten. Aangezien Facebook zo belangrijk is geworden in de wereld is de News Feed een communicatiekanaal dat veel invloed heeft op het denken van grote groepen mensen. Facebookgebruikers gaan snel iets aannemen als  een voldongen feit wanneer ze iets in hun tijdlijn gezien hebben. Elke Facebookgebruiker heeft wel eens een grappig of ontroerend bericht zien langskomen dat “geliked” werd door een “Facebookvriend”. Soms is dat bericht helemaal niet “geliked” door die Facebookvriend. Het zijn dan berichten waarvan de algoritmes aannemen dat deze voor jou interessant zijn.

Het “gevaar” bestaat natuurlijk dat die berichtenstroom beïnvloed gaat worden of dat de algoritmes je niet goed werken. Zo zouden Facebookgebruikers berichten kunnen zien die ze onbewust meenemen in hun gedachtevorming maar die niet gebaseerd zijn op feiten of echt nieuws. Facebook kan onze gedachten sturen, althans een klein beetje. Het is dan ook logisch dat overheden in toenemende mate interesse tonen in de News Feed.

Facebook en democratie deel 2 – News Feed uitgelegd

Deel 2 van 4

De News Feed is het tricky gedeelte van Facebook. Aanvankelijk had Zuckerberg een machine gemaakt waarop studenten hun eigen pagina plaatsten en die dan bekeken kon worden door geaccepteerde vrienden. Er was geen tijdlijn en je moest dus constant bladeren door de pagina’s van je vrienden om te zien wat daar gebeurde. In 2006 kwam daar verandering in. Sommige studente hadden zoveel vrienden dat het ondoenlijk was om elk profiel te bekijken of er misschien iets veranderd was en dus ontstond de News Feed. De bedoeling van de News Feed is dat je een gepersonaliseerde lijst te zien krijgt van alle nieuwe berichten die jouw vrienden geplaats hebben. Op zich niets mis mee maar zoals ik al schreef, dit is ook het “tricky” gedeelte.

De News feed is niet een chronologische lijst van de berichten die al je vrienden hebben geplaatst. De News feed komt tot stand op basis van Algoritmes. Dit zijn softwareprogramma’s die jouw gedrag binnen Facebook bestuderen. Ze kijken naar welke berichten jij aanklikt, wat je zelf plaatst, wat jouw interesses zijn enzovoort. Op basis van al die gegevens en meer, berekent het algoritme welke berichten voor jou het meest interessant zijn en dus als eerste getoond worden. Je krijgt dan ook een hyperpersoonlijke News Feed te zien, althans dat is de bedoeling.

Over algoritmes die ervoor moeten zorgen dat je uitsluitend de berichten en het nieuws te zien krijgt die een persoon waardeert wordt een uitgebreide discussie gevoerd. In 2011 benoemde de bekende digitale entrepreneur Eli Pariser het verschijnsel de “Filter Bubble”. Mensen, met name in de VS, gebruiken en vertrouwen Facebook meer voor hun informatievoorziening dan kranten of andere nieuwsmedia. Hun News Feed beïnvloed hun denken ondanks dat die News Feed slechts een geselecteerde berichtenstroom is. In 2015 publiceerde Facebook een onderzoek waarin ze concludeerde dat de News Feed maar een klein gedeelte was van het totale nieuwsaanbod dat mensen dagelijks verwerken. Onderzocht werd hoe mensen reageerden op negatieve berichten. Daarop werd vrijwel niet geklikt, het weglaten van die berichten werd dus volgens Zuckerberg als een positief argument voor facebook genoemd.

Afgelopen jaar echter bleek dat het verwijderen of niet tonen van negatieve berichten en het laten beïnvloeden van de News Feed door algoritmes grote gevolgen kan hebben. Er ontstond bij Facebook de behoefte aan meer echte, natuurlijke redactieleden, mensen die een bericht als (on)gewenst kunnen markeren. Een goed voorbeeld van het niet goed functioneren van algoritmes nadat de wereldberoemde persfoto verwijderd was van het naakte meisje dat in Vietnam wegrende voor een napalmaanval. De algoritmes hadden deze foto als ongewenst naakt gemarkeerd en niet wenselijk voor News Feeds.

Facebook en democratie deel 1 – verkiezingen

Deel 1 van 4

Anderhalve week nadat hij de verkiezingen had verloren beklaagde Obama zich over de hoeveelheid misinformatie die over Social Media verspreid wordt. Misinformatie die blijft hangen en die uiteindelijk geheel of gedeeltelijk voor waar wordt aangenomen.

Deze misinformatie wordt zodanig gebracht dat het eruit ziet alsof het waar is en mensen delen die berichten waardoor deze misinformatie steeds meer de status van “echt” krijgt.

Marc Zuckerberg was aanvankelijk na de verkiezingen trots op de impact die Facebook had. Misinformatie was voor hem niet zo’n groot probleem, maar hij zou met Facebook wel iets aan dit probleem gaan doen.

De rol van Facebook in de samenleving is veranderd sinds Zuckerberg 13 jaar geleden in zijn zolderkamertje het studentenplatform startte. Facebook is nu een platform dat dagelijks door 1,2 miljard mensen wordt gebruikt en maandelijks kijken meer de 2 miljard mensen wel een op hun Facebookpagina. De impact van berichten is groter dan ooit gedacht. Facebook is een invloedrijk platform als nieuwsbron. Facebook bereikt een groep mensen die groter is dan enig andere Europese of Amerikaanse televisiezender, krant of tijdschrift. Daarmee is het een machtig medium om grote groepen mensen te beïnvloeden. Daarnaast behoort Facebook, qua beurswaarde, tot de tien grootste bedrijven ter wereld.

Er wordt dus door overheden aandachtig gekeken hoe Mark Zuckerberg reageert op de kritiek over zijn bedrijf en haar paradoxale rol in de wereld. Hij heeft het grootste gedeelte van zijn leven gewerkt aan een fantastisch platform dat mensen bij elkaar brengt en dat is uitstekend gelukt. Maar wat zijn de gevolgen van die wereldwijde verbinding van mensen?

Nemen we de verkiezingen in de VS dan is vastgesteld door wetenschappers dat Trump heeft geprofiteerd van het Social Media-aanbod en met name van Facebook. De naam Trump kwam elke keer lang in de lijst van updates die je zag als je de Facebookapp opende. Deze lijst van updates heeft een formele naam, “News Feed” en wordt samengesteld door de computers van Facebook. Dus wanneer mensen het hebben over “het staat op Facebook” dan bedoelen ze dat ze iets in hun News Feed hebben zien staan.